1844

Aus SPD Geschichtswerkstatt

Die Eröffnung der Bahnlinie Altona-Kiel am 18. September verbessert die Verkehrsverbindungen in Holstein.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Nicht datiert